Garantie

Het garantietermijn is 2 maanden na aankoop van het product. Voor onze shovels en graafmachines geld 2 jaar garantie op niet slijtbare onderdelen

 

In het geval van fabricage- en materiaalfouten binnen de garantietermijn vindt gratis reparatie plaats in de werkplaats van H.O. Pieper

 

Van garantie uitgesloten is:

 • een gebrek veroorzaakt door slijtage;
 • een gebrek dat het gevolg is van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften (indien inbegrepen)
 • een gebrek door verkeerd gebruik;
 • een gebrek door abnormale omgevingsomstandigheden;
 • een gebrek door val of stoot;
 • en gebrek door nalatigheid, slecht onderhoud;
 • gebruiksslijtage (lagers, keringen etc.);
 • machines die niet door een Handelsonderneming Pieper zijn gerepareerd;
 • nalatigheid in gebruik of onderhoud;
 • ongelukken;
 • ongeschikte opslag;
 • overdadige schok of schade door transport;
 • machines die zonder regelmatig oliën en vettig gebruikt worden;
 • Deze garantie compenseert niet voor productieverlies, verwondingen of schade aan voorwerpen en personen;
 • Verzendkosten van producten die verstuurd zijn en/of terug gestuurd worden.
 • Verzendkosten bij creditering
 • Producten die niet meer in dezelfde originele staat zijn als ze waren bij levering.
 • Onderdelen voor producten.

 

Garantieaanvraag indienen:

 

Een garantieaanvraag moet zo snel mogelijk en binnen de garantietermijn worden ingediend. Voor machines die ter reparatie worden ingestuurd, moet een geldige factuur worden meegestuurd. Verzendkosten worden niet door ons vergoed.