Garantie

Het garantietermijn is 2 maanden na aankoop van het product.

 

In het geval van fabricage- en materiaalfouten binnen de garantietermijn vindt gratis reparatie plaats.

 

Van garantie uitgesloten is:

een gebrek veroorzaakt door slijtage;

een gebrek dat het gevolg is van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften (indien inbegrepen)

een gebrek door verkeerd gebruik;

een gebrek door abnormale omgevingsomstandigheden;

een gebrek door val of stoot;

een gebrek door nalatigheid, slecht onderhoud;

  gebruiksslijtage (lagers, keringen etc.);

   machines die niet door een Handelsonderneming Pieper zijn gerepareerd;

   nalatigheid in gebruik of onderhoud;

   ongelukken;

   ongeschikte opslag;

   overdadige schok of schade door transport;

   machines die zonder regelmatig oliën en vettig gebruikt worden;

   Deze garantie compenseert niet voor productieverlies, verwondingen of schade aan voorwerpen;

 

Garantieaanvraag indienen:

 

Een garantieaanvraag moet zo snel mogelijk en binnen de garantietermijn worden ingediend. Voor machines die ter reparatie worden ingestuurd, moet een geldige factuur worden meegestuurd.